SERVIS

  • Nabízíme kompletní profesionální servisní služby v oboru zdvihací techniky.
  • Nabízíme modernizace na míru, pro větší bezpečnost starých výtahů.
  • Nabízíme opravy, generální opravy, preventivní údržbu.
  • Výdaje za servis výtahů lze rozdělit na mimořádné opravy a modernizace prvků. Dále na běžnou údržbu, revize, kontroly, inspekční a odborné zprávy.

Zajišťujeme dodávku veškerých náhradních dílů z našeho skladu a ze skladu našich partnerů.

Servisní práce na výtazích zajišťujeme a provádíme záruční i pozáruční servis včetně revizí a revizních zkoušek u nově postavených výtahů.

Zároveň je tato činnost prováděna i na starších typech výtahů,
které tvoří 40 % celkového počtu servisovaných zdvihacích zařízení.
Veškeré tyto práce provádějí pracovní skupiny po dvou revizních
technicich a tím je co nejefektivnějí prováděna práce v rámci                                    
údržby dle ČSN 27 4002. Jedna skupina je vyčleněna pro těžkou údržbu
tj. pro větší opravy a modernizace.

Servisní pracovníci jsou odborně vzdělaní, vlastní osvědčení od státního
odborného dozoru. Mají dlouholetou praxi, zkušenosti a technické zázemí.

Provádíme servis všech druhů výtahů, splňujeme nejvyšší požadavky na kvalitu.

 

Nabízíme střední opravy a modernizace stávajících výtahů dle požadavků evropských norem s minimálními náklady.

SERVIS POHOTOVOST NONSTOP

800 51 51 51